Gemeente

Je kunt bij Hoofdzaak coachpraktijk als gemeente begeleiding of coaching inkopen. Naast de verschillende omringende gemeentes werk ik ook nauw samen met het Activeringshuis en het Jongerenpunt.

Jeugdhulp via PGB

  • Individuele begeleiding/coaching
  • Individuele gespecialiseerde begeleiding (psy)/coaching

ZIN via WMO

  • Individuele begeleiding/coaching
  • Individuele gespecialiseerde begeleiding (psy)/coaching

Op de resultaatgebieden:

  • 3A. Regie op eigen leven: Psychische stabiliteit (productcodes 103A1-5)
  • 3B. Regie op eigen leven: Iemand is in staat om de activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren (productcodes 103B1-5)
  • 5A. Gezin en huiselijke relaties: De leden van het huishouden gaan goed met elkaar om (productcodes 105A1-5)
  • 5B. Gezin en huiselijke relaties: Er is een gezond opvoed- en opgroeiklimaat (productcodes 105B1-5)
  • 6A. Sociaal netwerk: Het netwerk is versterkt (productcodes 106A1-5)
  • 6B. Sociaal netwerk: Het netwerk is ondersteunend en/of ontlast (productcodes 106B1-5)

Wil je een casus (voor)bespreken? Neem contact met HZCP op.